Werkprogramma Democratie in Actie vastgesteld

Datum 20-02-2020

Het Werkprogramma van het samenwerkingsprogramma Democratie is vastgesteld. In dit Werkprogramma staan de plannen voor 2020-2021. Deze plannen leveren een bijdrage aan de versterking en vernieuwing van de lokale democratie. Het Werkprogramma is opgebouwd rond de vijf prioriteiten van het samenwerkingsprogramma: de Quick Scan Lokale Democratie, het uitdaagrecht, de lokale digitale democratie, de energietransitie en het aardbevingsgebied in Groningen. In de komende twee jaar zal vanuit het programmateam – in nauwe samenwerking met de beroeps- en belangenverenigingen – worden gewerkt aan de uitvoering. Over de voortgang hiervan wordt regelmatig op deze website bericht.

U kunt het Werkprogramma 2020-2021 van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie hier downloaden.