Wat is Open Overheid?

Actief ideeën uit de samenleving ophalen en gebruiken, transparant zijn over wat er binnen de overheid gebeurt, mensen passend en eenvoudig informeren en data beschikbaar stellen voor hergebruik om innovatie en ondernemerschap aan te moedigen. Kortom: een eigentijdse overheid die openstaat voor vernieuwing en met de samenleving aan maatschappelijke vraagstukken werkt. Dat is wat wij verstaan onder een Open Overheid.

Om die Open Overheid ook echt voor elkaar te krijgen, heeft Nederland zich aangesloten bij het internationale Open Government Partnership (OGP). Landen die zich hierbij aansluiten beloven om 'open' te zijn als dat mogelijk is. Daarbij gaat het niet alleen om het delen van data en informatie, maar ook om openheid in houding en gedrag. Onder andere doormiddel van het Actieplan Open Overheid zet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich hiervoor in, samen met diverse actiehouders.

Een voorbeeld: Openspending Detaildata
Een van de Actiepunten uit het huidige Actieplan Open Overheid is Openspending Detaildata. De website Openspending.nl geeft een overzicht van alle huishoudboekjes van onder andere gemeenten en provincies. Waar geven zij geld aan uit? Je kunt het hier bekijken en overheden met elkaar vergelijken. Bekijk in deze video wat dat oplevert: https://www.youtube.com/watch?v=rR4OntWAz-o

Foto: Sebastiaan ter Burg