Vrouwen in politiek en bestuur

Datum 17-06-2020

Vrouwen kunnen ruim 100 jaar stemmen en gekozen worden. Al jaren wordt er gesproken over meer vrouwen in politieke en bestuurlijke leiderschapsposities. Helaas zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in politiek en bestuur. Het kabinet streeft ernaar dat na de Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen in 2021 en 2022 de man-vrouwverhouding in het openbaar bestuur beter in balans is. Op woensdag 27 mei 2020 organiseerden de Wethoudersvereniging, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Democratie in Actie een online inspiratiebijeenkomst 'Vrouwen in politiek en bestuur'. Zo’n 130 vrouwen namen deel. Veelal raadsleden, wethouders, waterschapsbestuurders en Statenleden, maar ook vrouwen met politieke ambities. De bijeenkomst was een vervolg op een netwerkevent in december 2019 en past binnen een bredere inzet van minister Ollongren om te werken aan een inclusief openbaar bestuur. Zo wordt onder andere gewerkt aan het inclusiever maken van selectieprocedures, het actief uitnodigen van vrouwelijk talent en een goede toerusting van politieke ambtsdragers.

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!
“Om te werken aan een betere m/v-verhouding, is het belangrijk dat vrouwen elkaar inspireren en tips en tricks uitwisselen,” zei Marcelle Hendrickx, waarnemend voorzitter van de Wethoudersvereniging en wethouder in Tilburg, tijdens de aftrap van de bijeenkomst. Een mooi begin van de inspiratiemiddag was de quote van een van de deelnemers die in de chat voorbijkwam: “ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!” Drie sprekers stonden vervolgens stil bij de belangrijkste lessen uit hun carrière en de barrières die ze tegenkwamen.

Lef
Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn en voorzitter van het bestuur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters noemde ‘lef’ een belangrijke eigenschap. Je moet je hand op durven steken en je moet aan anderen kenbaar maken dat je geïnteresseerd bent in een politieke of bestuurlijke functie. En je hoeft echt niet bang te zijn dat je niet goed genoeg bent, want dat ben je wel! Ook is het belangrijk om coalities te vinden, bij zowel mannen als vrouwen. Er is vast wel iemand in je omgeving die je verder kan helpen, maar je moet zelf de eerste stap durven zetten.

Jezelf blijven
Vervolgens gaf Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer, een aantal nuttige tips voor vrouwen die verder willen komen in de politiek. Ze benadrukte onder andere hoe belangrijk het is dat je vooral jezelf blijft. Je moet ervoor waken dat je niet te veel vervormd wordt door je omgeving. Daar hoort ook bij dat je fouten maakt. Het is van belang om deze te omarmen, want van fouten kun je enorm veel leren. Een gebrek aan ervaring is geen reden om iets niet te doen. Alles is te leren.

Diversiteit
Tot slot sprak Hester Duursema, directeur van Detailhandel Nederland en promovendus op het onderwerp strategisch leiderschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze benadrukte het belang van diversiteit binnen organisaties. “Probeer mensen te vinden die niet op elkaar lijken, want zij vullen elkaar aan. Dit is enorm belangrijk voor de besluitvorming binnen organisaties. Selectiecommissies zouden hier veel beter rekening mee moeten houden.”

Bekijk het hele verslag van de bijeenkomst.