Voorstelling in de Raadzaal

Datum 06-02-2018

MATZER theaterproducties zet het verlangen naar betrokkenheid en politieke vernieuwing om in een actuele voorstelling. Gespeeld in het hart van de politieke arena; de Raadzaal. De voorstellingen zijn in raadzalen door het land.

Gemeenteraadsverkiezingen
Op een cruciaal moment; in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hiermee wil MATZER inspireren om na te denken over jouw rol in deze samenleving. En het gesprek op gang brengen tussen burgers en politici om elkaars behoeften, motivaties en mogelijkheden beter te leren kennen.

Na de voorstelling
MATZER denkt dat politici en burgers vaker hetzelfde willen dan dat ze van elkaar weten. Daarom willen zij graag een duwtje geven. En organiseren zij na afloop van elke voorstelling een nagesprek, waarin burgers en politici elkaar daadwerkelijk kunnen ontmoeten en spreken.
Hierin zullen zij o.a. ingaan op vragen als: Waar ligt ieders verantwoordelijkheid voor het bijdragen aan een betere samenleving? Is er voldoende speelruimte voor burgers om invloed uit te oefenen op de politiek en/of kunnen die mogelijkheden vergroot worden?