Voor een krachtige gemeenteraad

Datum 10-07-2019

Ken je rechten. Gebruik je gereedschap.  Zet het effectief in.

Deze boodschap stond centraal op de eerste leerbijeenkomst over het ontwikkeltraject ‘Aan de slag met (persoonlijk) opleidings- en toerustingsbudget van raad en raadsleden’, donderdag 4 juli in Zeist.  

Griffiers en een enkele bestuursadviseur gingen met partners van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie- zoals deskundigen uit het Netwerk Politieke Opleiders, BZK, VNG en de Vereniging van Griffiers- in de Raadszaal in Zeist met elkaar in gesprek. Samen spraken ze over hoe zij in de eigen gemeente en in het land de gemeenteraad krachtig in positie kunnen brengen. En hoe ze hierbij alle wettelijke en niet wettelijke hulpmiddelen en hulpbronnen die er zijn, optimaal kunnen benutten. Te denken aan de griffie, fractie ondersteuning, functiegerichte scholing of de Rekenkamer. Maar natuurlijk ook: de eigen politieke partij, het nieuwe Kennispunt voor lokale partijen, collega raadsleden en regionale netwerken.

Leer- en ontwikkelvragen werden aan de hand van ervaringen, voorbeelden en dilemma’s uitgewisseld. Er kwam al snel een betrokken gesprek op gang, er werd volop meegedacht met de ander en verkend welke hulpmiddelen, begeleiding en ondersteuning nodig is.

Bijvoorbeeld over hoe in de gemeenteraad het goede gesprek te voeren over de eigen ondersteuning en te zorgen dat het geen extra tijd kost maar juist tijdbesparend werkt. De wensen van alle raadsleden zijn daarnaast verschillend. Hoe ga je daar mee om? Daarnaast gingen ze dieper in op het belang van het goede samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Hoe zorg je dat je gezamenlijk optrekt als griffie en ambtelijke organisatie? Hoe zorg je dat je aan de voorkant stuurt als raad? Gezamenlijk beeldvormende activiteiten organiseren met de ambtelijke organisatie kan heel goed werken- zo is de ervaring in De Wolden en Papendrecht. Naast het uitwisselen van ervaringen werden ook volop nieuwe contacten gelegd, zodat gemeenten elkaar in het vervolgtraject snel weten te vinden.

Iedere gemeente krijgt begeleiding op maat en wordt gericht ondersteund om met elkaar het goede gesprek te voeren en hun toerusting goed te organiseren en regelen. Doel is dat ieder raadslid weet waar hij of zij recht op heeft en er ook gebruik van durft te maken. Ook is in de gemeenteraad van De Wolden het gesprek begeleid over de leer- en ontwikkelbehoeften van raadsleden, fracties en gemeenteraden. Aan de hand van het gesprek in de raad en een ontwikkelkaart reflecteren zij op wat zij nodig hebben om hun raadswerk effectief te verrichten. Hier kan dan een ontwikkel- en ondersteuningsplan op maat bij worden gemaakt, zie hiernaast voor de kaarten.

Het ontwikkeltraject levert daarmee ook hulpmiddelen op die alle gemeenteraden en raadsleden kunnen benutten. Naast de uitgebreide e-learning over rollen en instrumenten van de raad die te vinden is op de digitale leeromgeving (leeromgeving.raadsleden.nl) komt er dit najaar een infographic ter beschikking waar in één oogopslag zichtbaar wordt welke instrumenten en hulptroepen de raad in kan zetten. Daarbij worden goede voorbeelden gedeeld uit het land. Ook kunnen gemeenteraden een sessie volgen waar ze begeleid worden om hun instrumentarium zo effectief mogelijk in te zetten.

Wil je ook aan de slag met (persoonlijk) opleidings- en toerustingsbudget van de eigen raad en raadsleden? Meld je dan aan of vraag om meer informatie via info@lokale-democratie.nl