Volg nu de cursus Politiek Actief

Auteur ProDemosAfzender ProDemos

Hoe kunnen we de politieke betrokkenheid van burgers voor hun lokale democratie vergroten? Op die vraag heeft ProDemos een antwoord! De afgelopen jaren bereikte ProDemos – met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – honderden mensen met de cursus Politiek Actief. Veel cursisten werden uiteindelijk politiek actief, bijvoorbeeld als raadslid, als lid van een dorpsraad, een WMO-raad, een jongerenraad of ‘gewoon’ als actief lid van een politieke partij.

Wil jij ook politiek actief worden?

De cursus Politiek Actief is voor iedereen die erover denkt om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook is de cursus heel geschikt voor mensen die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming.

Lees meer over de cursus Politiek Actief en meld je aan!

Doelgroep