VNG ontwikkelagenda lokale democratie 2017 - 2022

Auteur VNGAfzender VNGDatum 04-11-2016

Democratie is het recht om mee te denken en mee te doen, het recht op invloed op politiek en bestuur, op zeggenschap over je eigen leefomgeving. Hoe krijgen gemeenten het voor elkaar dat mensen mee willen doen, ook inwoners die zich nu niet betrokken voelen? De VNG roept op tot ruimte voor nieuwe vormen van bestuur en politiek om burgers beter te kunnen betrekken, en tot ruimte voor verschillende vormen van democratie om zo maatschappelijke opgaven lokaal op maat aan te kunnen pakken.

De ontwikkelagenda Lokale Democratie 2017-2022 beschrijft hoe gemeenten - op lokale maat - zelf vorm kunnen geven aan verdere democratische vernieuwing en de rol van de VNG daarbij. De ontwikkelagenda is hier te vinden.