Versterking lokale driehoeken

Auteur Galan GroepAfzender LDiB, Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) en Vereniging van Griffiers (VvG)Datum 10-01-2017

De lokale driehoek, bestaande uit de burgemeester, de gemeentesecretaris en de griffier, speelt een belangrijke rol in het proces van de democratische vernieuwing. In 2016 zijn in een aantal bijeenkomsten met lokale driehoeken georganiseerd om handvatten, inzichten en methoden te ontwikkelen om de relaties te verkennen en te versterken.

In deze publicatie worden de resultaten beschreven van de bijeenkomsten. Een van de conclusies is onder meer dat een driehoek een meer strategische rol zou kunnen innemen in plaats van vooral te focussen op operationele dagelijkse zaken.

In 2017 krijgt deze activiteit een vervolg met de ontwikkeling van een self-assessment voor driehoeken in het licht van de veranderingsprocessen.