Van uitdaging naar beweging

Datum 15-11-2018

Op de Dag van de Lokale Democratie gaat het nieuwe samenwerkingsprogramma Democratie in Actie officieel van start. Van, voor en door gemeenten is de slogan daarbij, en dat is niet voor niets. Vooruitstrevende bestuurders die een andere relatie met inwoners voor ogen hebben, verenigden zich jaren geleden al in bewegingen zoals de Democratic Challenge en Lokale Democratie in Beweging. 

Over de Democratic Challenge

De Democratic Challenge was een bottom-up experimenteerprogramma dat gericht was op vernieuwing van de lokale democratie. Met de Democratic Challenge werden in het hele land experimenten voor vernieuwing van de lokale democratie verzameld, gebundeld en ondersteund. De zoektocht naar nieuwe en innovatieve vormen van lokale democratie, die passen bij een moderne netwerksamenleving, resulteerde in concrete input voor lokaal- en Rijksbeleid en werd actief verspreid onder verschillende doelgroepen (waaronder alle gemeenten). Democratic Challenge liep van 2015 tot begin 2018 met steun van de VNG en BZK.

Over Lokale Democratie in Beweging

Lokale Democratie in Beweging had als doel de gemeentelijke organisaties meer in verbinding te laten zijn met de maatschappelijke omgeving door beter samenspel met inwoners, bedrijven, medeoverheden en samenwerkingspartners. Het was van 2016 tot 2018 een gezamenlijk programma van de beroeps- en   belangenverenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen, de Vereniging van Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).