Van subsidie naar substitutie met Right to Challenge

Datum 24-06-2019

Met Right to Challenge kunnen inwoners taken van de gemeente overnemen. Jaap Pleeging, beleidsadviseur bij de afdeling maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Zwolle vertelt over zijn ervaringen.

Lerend ontwikkelen

 “De Zwolse raad is behoorlijk voortvarend geweest met de wens om het Right to Challenge te regelen. Elke activiteit die bijdraagt aan het bereiken van onze doelen voor het sociaal domein, kan in aanmerking komen voor een challengeprocedure. Ik heb het raadsvoorstel uitgewerkt en een dilemmanotitie geschreven en daarnaast begeleid ik alle binnenkomende challenges. We hebben gekozen voor lerend ontwikkelen. We beginnen met ruime kaders en leren vanuit de praktijk of we beperkingen moeten aanbrengen. Dat werkt beter dan van tevoren bedenken wat er allemaal fout kan gaan. Dan kun je net zo goed niet beginnen.”

Piepend en karsend

“Het Right to Challenge raakt het functioneren van de gemeenten in brede zin: juridisch, financieel en in de verantwoording naar de raad. Op allerlei vlakken kom je uitdagingen tegen. Het is soms best een weerbarstige zoektocht. Elke euro ligt vaak al anderhalf jaar van tevoren vast. Het systeem gaat zich piepend en knarsend verzetten. Uitdagingen zijn ook de gevaren van oneigenlijke concurrentie, verdringing van arbeid of de suggestie van staatssteun. Het is een complex geheel, maar dat is de participatiesamenleving! Het is ook heel leuk en spannend.”

Van subsidie naar substitutie

“Een challengeprocedure is echt iets anders dan een subsidie. Er is geen sprake van een pot met geld die je kunt verdelen. Was het maar zo simpel! Right to Challenge is de motor voor innovatie. Subsidies worden omgezet in substituties. Budgettair neutraal kun je zo toch innoveren. Een pre in het sociaal domein met z’n tekorten en overschrijdingen. Als je ziet dat een nieuwe formule een beter resultaat geeft voor dezelfde of een lagere prijs, is dat prachtig.”