Ontwerpsessies Democratie in Actie: denk mee!

Auteur lokale-democratie.nlAfzender VNG & BZKDatum 18-05-2018

Democratie in Actie organiseert zes ontwerpsessies over lokale democratie en bestuur. Aanmelden kan hier.

Wat gaan we doen?
Op steeds meer terreinen moeten gemeenten samenwerken met inwoners, bedrijven en instellingen om ingewikkelde vraagstukken op te lossen, zoals de transitie naar gasloze wijken, veiligheid op straat, met werkgelegenheid en meer sociale cohesie in de wijk. Die samenwerking vraagt om een andere manier van werken. Een nieuw democratisch samenspel, met andere rollen en vaardigheden.

Elke gemeente worstelt weleens met vragen als:
• Hoe betrekken we afzijdige bewoners bij een besluitvormingsproces?
• Hoe geven we zowel de raad als (actieve) bewoners een betekenisvolle rol bij het afwegen van verschillende belangen? 
• Hoe zorgen we voor een goede toerusting van raadsleden en de raad?

Wij werken graag samen met u aan deze democratische vragen en uitdagingen. Tijdens de ontwerpsessies praten we over de lokale maatschappelijke opgaven die spelen in uw gemeente en de democratische en bestuurlijke uitdagingen die daarbij horen. 

Wanneer en waar?
Zie hieronder een overzicht van de locaties, data en tijden van de zes bijeenkomsten.

Aanmelden voor een ontwerpsessie? Stuur een e-mail naar: D-loket@VNG.nl en geef aan in welke stad u aansluit.

Regionale ontwerpsessies
Regio Plaats Datum Tijd Locatie
Midden-west Utrecht 14 juni 09:00-12:00 Stadskantoor Utrecht, Stadsplateau 1, Utrecht
Noord-west Haarlem 21 juni 09:30-12:30 Seinwezen, Kinderhuissingel 1, Haarlem
Midden-oost Arnhem 22 juni 14:00-17:00 Provincie Gelderland, Markt 11, Arnhem
Noord-oost Assen 28 juni 14:00-17:00 Theatercafé Podium Zuidhaege, Zuidhaege 2, Assen
Zuid-oost Venlo 29 juni 14:00-17:00 Stadhuis Venlo, Markt 2, Venlo
Zuid-west Breda 3 juli 14:00-17:00 Podium Bloos, Speelhuislaan 153, Breda

Wie zijn wij?
De VNG, het ministerie van BZK, de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en griffiers en andere partners werken samen aan het ondersteunen van een sterke lokale democratie in Nederland. Die inhoud geven we samen met partners, gemeenten en bewoners vorm. Meer lezen? Kijk op Democratie in Actie.

Voor wie?
Deze uitnodiging is bedoeld voor raadsleden, lokale bestuurders, griffiers, gemeentesecretarissen, ambtenaren en betrokken bewoners.