Transparantie

Van 7 t/m 11 mei is het Open Gov Week. Het Open Overheid beleidsteam van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het…

Een Open Overheid is toegankelijk, bereikbaar en maakt informatie vindbaar voor alle inwoners. Ben je benieuwd hoe Open Overheid er in de praktijk…

Joop Hofman is directeur van participatiehuis de Rode Wouw en expert op het gebied van de burgerbegroting. Dit instrument geeft de inwoner meer…

De gemeente Breda wilde haar gemeentebegroting transparanter opmaken en experimenteerde daarom met een burgerbegroting op wijkniveau. De gemeente…