THiNK! voordat je participeert

Datum 23-05-2019

Start je participatietraject met online tool THiNK!

Hoe richt je als gemeente participatietrajecten (bijvoorbeeld in het licht van de Omgevingswet) passend in? Hoe zorg je dat er een effectief samenspel ontstaat tussen de inbreng van burgers en de rol van raad en college? Het lijkt simpel, maar blijkt in de praktijk vaak lastig. In opdracht van BZK is een tool ontwikkeld die raden en projectleiders hierbij helpt: THiNK! – participatieversneller.

De tool bestaat uit een app en een workshop om de methodiek onder de knie te krijgen. Alinda van Bruggen (WagenaarHoes) en Wouter Bosch (gemeente Kampen) ontwikkelden deze tool, die na een succesvolle test in Kampen sinds januari voor alle gemeenten beschikbaar is. De VPNG heeft de app geadopteerd, daarnaast is er voor gemeenteraden een workshop mogelijk.

Hoe kan ik THiNK! gebruiken?

Deze tool helpt je om samenhangende en doordachte proceskaders voor te stellen richting de raad voor participatie bij een specifieke opgave.

Wanneer gebruik ik THiNK!?

De tool gebruik je voorafgaand aan participatietrajecten, om je te helpen jouw gedachten te ordenen over wat je wilt ophalen met het traject, wie je wilt betrekken, wie verantwoordelijk is voor een goed proces en wat je gaat doen met de opbrengsten.

Waar kan ik THiNK! vinden?

De THiNK! participatieversneller is ook beschikbaar als app in de App Store of Google Play.

Wat zijn de kosten?

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van THiNK!

Hoe is THiNK! tot stand gekomen?

De tool is ontwikkeld op initiatief van de gemeente Kampen, financieel ondersteund door het ministerie van BZK, die de inzet van organisatieadviesbureau WagenaarHoes mogelijk maakte voor de contentontwikkeling. Het Digitaal Leerhuis van de VPNG draagt zorg voor de doorontwikkeling van deze tool.