Netwerk Weerbaar Bestuur

De opgaven van het (decentraal) bestuur worden steviger. De (financiële) belangen worden groter en daarmee staat er meer druk van buiten op de democratische besluitvorming binnen het openbaar bestuur. Economische en ideologische motieven spelen daarbij een rol.

Beïnvloeding op democratische wijze is acceptabel en zelfs gewenst. Dit verandert op het moment dat ondemocratische en ongewenste middelen worden ingezet om een bestuurder te beïnvloeden. Omkoping, intimidatie en agressie vormen een bedreiging voor de veiligheid en integriteit van politici, maar ook van de gezinsleden van de bestuurder.  

Doelbewust dwarsbomen antidemocratische bewegingen de besluitvorming. Zij zetten de overheid buitenspel en destabiliseren en compromitteren het openbaar bestuur. Wij vinden dit onacceptabel en vragen om een stevige tegenactie, gericht op de weerbaarheid van mensen én processen binnen het openbaar bestuur. Dit is alleen mogelijk als we de handen ineen slaan met een groot aantal partners. Dit zijn bestuurlijke partners, veiligheidspartners en eigenlijk de gehele samenleving. 

Binnen het Netwerk Weerbaar Bestuur zijn veel partners verenigd. Samen spannen zij zich in voor een weerbaar bestuur, waarin politici hun ambt veilig én integer kunnen blijven uitoefenen. Meer informatie over het Netwerk Weerbaar Bestuur vindt u hier