Terugblik Verdiepingsessies 27-28 september

Datum 05-10-2018

Concrete voorstellen van projecten die bijdragen aan de versterking en vernieuwing van de lokale democratie. Dat was het eindresultaat van twee Democratie in Actie-verdiepingssessies die donderdag 27 en vrijdag 28 september plaatsvonden in Utrecht. Ruim 80 deelnemers gingen verspreid over twee dagen met elkaar in gesprek over de vijf thema’s die als rode draden uit de ontwerpsessies zijn opgehaald:

1. Inclusieve democratie
2. De rol van de raad
3. De rol van de bewoner
4. De democratische ambtenaar
5. Democratische vraagstukken bij maatschappelijke opgaven

De discussies waren goed en de oogst voor projectideeën was rijk. Veel mensen gingen geïnspireerd naar huis. Sommige projectideeën zijn al tamelijk concreet en hebben ook al een enthousiaste trekker uit een van de deelnemende gemeenten. De meeste ideeën vragen nog om verdere uitwerking. Daar gaat het Democratie in Actie-team samen met gemeenten de komende maanden mee aan de slag. Het streven is om op de Dag van de Lokale Democratie 10 projecten met elk 10 deelnemende gemeenten te presenteren.