Terugblik Netwerkevent 'Vrouwen in Politiek & Bestuur'

Datum 20-12-2019

Voor een publiek van ruim 90 vrouwen trapte dagvoorzitter Diana Matroos het evenement af in de Veerensmederij in Amersfoort. Bijna alle lagen in politiek en bestuur waren vertegenwoordigd in het publiek. Van raadslid en burgemeester tot Eerste Kamerlid.

Hieronder vind je het verslag van een inspirerende dag.
 

“Spreek uit waar je ambitie naar uit gaat, dan weet men je in ieder geval te vinden.”
- Constance Tiemens
 

Het programma begint met Olger van Dijk, Hoofd afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaar Bestuur van het Ministerie van BZK. Hij ziet het belang, maar ook de drempels voor meer vrouwen in politiek en bestuur. Hij sprak uit te willen werken aan betere en inclusieve selectieprocedures, actief talentvolle vrouwen uit te nodigen voor oriëntatieprogramma's en te willen zorgen voor een inclusieve cultuur en werkklimaat.

Minister Ollongren wil graag de man-vrouw verhouding in openbaar bestuur beter in balans brengen. Het streven is dat in de toekomst tussen de 40 en 60% van de functies in politiek en bestuur door vrouwen bekleed wordt.

Lees de brief van minister Ollongren aan de kamer


Jannet Vaessen van WOMEN Inc. benadrukte het belang van vrouwen in politiek en bestuur, omdat deze vrouwen duidelijke rolmodellen zijn voor de jongere generatie. Zij laten zien dat het voor iedereen mogelijk is een dergelijke functie te bekleden.

Vanuit haar onderzoek naar instroom en behoud van vrouwen in de politiek en bestuur weet Maria Kranendonk precies de vinger op de zere plek te leggen. Zij deelde een aantal van haar inzichten zoals ook de functie van vrouwelijke rolmodellen die veelal zorgen voor meer instroom van vrouwen in de politiek. Ook sociaaleconomische barrières door o.a. het hebben van zorgtaken, waardoor het werk lastiger te combineren is, spelen een rol in zowel de instroom als behoud. Daarnaast hebben veel vrouwen last van het haantjesgedrag, de afrekencultuur en de soms denigrerende houding van hun mannelijke collega’s. Hier met beleid op inspelen kan bijdragen aan behoud en instroom van vrouwen in de politiek op alle lagen.

Onderzoek: 'Op weg naar een betere M/V-balans in politiek en bestuur'


 "Kritiek kom je tegen, trek het je niet persoonlijk aan en accepteer dat je het niet voor iedereen goed kunt doen."


In jezelf geloven, er zeker van zijn dat je het kunt en jezelf als rolmodel neerzetten waren adviezen bij het panelgesprek met Erika van Lente, Nadya Aboyaakoub, Anita van der Noord en Mirjam de Blécourt. Hier ging het vooral over de ervaringen binnen de verschillende functies en de belemmeringen of drempels waar zij tegenaan zijn gelopen in hun politieke werk. Vanuit de zaal werd enthousiast vragen gesteld.


Julia Wouters, auteur van ‘De zijkant van de macht’, roept vrouwen op elkaar te versterken. Het helpt als je weet dat ‘het niet aan mij ligt’. Om dat besef te krijgen moet je elkaar kennen en bijeenkomen. Samen sta je sterk.

Na 100 jaar vrouwenkiesrecht neemt cabaretier Eveline van Rijswijk de politieke geschiedenis door aan de hand van verschillende uitspraken uit de media en hoe daar door journalisten of politici op stereotyperende wijze over wordt gesproken. Van Rijswijk geeft de zaal mee, wij willen dat vrouwelijk leiderschap normaal wordt.
 
Een duo vormen met de persoon naast je en dan een Jump-gesprek doen is het laatste onderdeel dat wordt verzorgd door Ineke Hurkmans. In 7 constructieve stappen een gesprek met elkaar voeren zorgt ervoor dat je elkaar kracht geeft én schept helderheid over je eigen doelen.
 
De netwerkborrel bracht veel vrouwen bij elkaar. Terwijl er allerlei gerechtjes rondgaan wordt er nagepraat over het programma en laat men op post-its tips en inzichten achter over werken in de politiek en over het evenement.

Enkele reacties op de post-its:
•Met vrouwen over vrouwen praten in een veilige setting = goud!
•Graag zou ik een introducee mee willen nemen, iemand die graag wethouder wil worden.
•Wat zou mij helpen: kruiwagens, vrouwen die elkaar steunen. Maar ook een oriëntatiecursus.


Volgend jaar wordt er weer een netwerkevent 'Vrouwen in politiek en bestuur' georganiseerd. Wil je dan iemand meenemen of op de hoogte gehouden worden? Geef dan je naam en e-mailadres door aan politiekeambtsdragers@minbzk.nl


We hopen jullie dan weer te zien!