Terugblik netwerkbijeenkomst Lokale Digitale Democratie 24 april

Datum 03-05-2019

In een voormalig kerkgebouw in hartje Utrecht vond op 24 april de netwerkbijeenkomst Lokale Digitale Democratie plaats. Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de VNG en ict-advies- en projectorganisatie ICTU, gingen de deelnemers in gesprek over de lokale digitale democratie van de toekomst.

Na ontvangst met een broodje opende projectleider proeftuin lokale digitale democratie bij Democratie in Actie Koos Steenbergen de middag. Aan de hand van een portrettekening die de aanwezigen van hun gesprekspartners aan de hand van vijf vragen maakten, maakten de deelnemers kennis met elkaar.

Na deze kennismaking konden de deelnemers een keuze maken uit drie sessies, afgesloten door een gesprek over publieke waarden in tijden van digitalisering, geleid door de VNG. De sessies bestonden uit een presentatie over MijnWijkplan, het participatieplatform van de gemeente Nijmegen met een focus op de openbare ruimte. Een kennisontwerpsessie onder begeleiding van twee ontwerpers over de toekomst van de lokale digitale democratie. En tot slot een sessie over de ins en outs van Open Source.

Consul

Na een korte pauze konden deelnemers weer kiezen uit drie sessies. Men kon in gesprek met het Rathenau Instituut tijdens een sneak preview van een onderzoek naar de invloed van digitalisering op het werk van griffiers. Of een sessie bijwonen van de gemeenten Groningen, Midden-Groningen en Enschede die samen bezig zijn om de digitale participatietool Consul verder te ontwikkelen en gereed te maken voor gebruik. Wie interesse had in participatie in brede zin kon aan de slag gaan met de participatieversneller Think!. Deelnemers gingen na een korte uitleg zelf aan de slag met deze app.

De dag eindigde met een gezamenlijke afsluiting waarbij iedereen in kleine groepjes de belangrijkste inzichten van de middag doornam, waarna plenair de belangrijkste inzichten vanuit verschillende invalshoeken met de zaal gedeeld werden. De dag werd afgesloten met een borrel.

Deelnemen aan de proeftuin?

Na het lezen van dit artikel interesse in deelname aan de proeftuin of het willen doorpraten over de toekomst van de lokale digitale democratie? Neem contact op met Koos Steenbergen via koos.steenbergen@minbzk.nl.

Summer Schools

Doe je mee aan de Summer Schools? Op 7 juni, 21 juni, 5 juli en 29 augustus onderzoeken wij samen welke kansen en belemmeringen digitalisering met zich mee brengt voor ieders rol in de lokale democratie. Tijdens deze ontwerpdagen werken we samen onder meer aan de formulering van een manifest dat de richting kan aangeven waarin lokale overheden aan de digitale democratie van de toekomst werken. 

Meld je via de website aan voor de Summer Schools.