Start Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur

Datum 18-09-2018

Thema: Samenwerken in het sociaal domein

Op 19 september gaat de eerste bijeenkomst in de Estafettereeks ‘Vernieuwing Lokaal Bestuur – de burger centraal’ van start. Het onderwerp is Samenwerken in het sociaal domein.

In het stadhuis van Leeuwarden zal gastheer en wethouder Herwil van Gelder de deelnemers welkom heten, waarna zij in groepen in gesprek gaan over een aantal casussen in het sociaal domein.

Kijk hier voor het volledige programma.

Vormgeving burgerbetrokkenheid

De middagbijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, ambtenaren, raadsleden, inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden. De organisatie wordt verzorgd door Binnenlands Bestuur, het Nederlands Gesprek Centrum en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rondom verschillende thema’s verkennen we hoe de betrokkenheid van de burger eruit kan gaan zien. Welke initiatieven spelen er, wie neemt het voortouw, hoe verloopt de samenwerking tussen burger en bestuur en wat leveren de projecten op? Welke vernieuwingen van het lokaal bestuur zijn ervoor nodig?

Data, thema's en locaties

Woensdag 19 september 2018: Samenwerken in het sociaal domein, gemeentehuis Leeuwarden
Donderdag 1 november 2018: Draagvlak voor de energietransitie, gemeentehuis Amersfoort
Donderdag 22 november 2018: Veiligheid en leefbaarheid als coproductie, debatcentrum Arminius Rotterdam
Donderdag 13 december 2018: Onze omgevingswet, gemeentehuis Haarlem
Donderdag 17 januari 2019: Lokale democratie: een nieuwe start, Slotconferentie Helmond

Inschrijven voor een volgende bijeenkomst kan hier.

In BB-17 (14 september 2018) verscheen het artikel De burger is de expert. Daarin vertellen wethouder Herwil van Gelder en sectormanager Ellen de Bruin over de Leeuwardense aanpak van armoedebestrijding. De inbreng van inwoners is bepalend geweest bij het behalen van resultaten.