Tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming

Tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming

Op dinsdag 7 april heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming. Op donderdag 9 april is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming in werking getreden. Eind juni heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de Kamer laten weten de wet tot ‘ten minste 1 november’ te verlengen. Zie de brief van de minister. Op dit gedeelte van de website treft u belangrijke informatie aan over de wet zelf en waar u rekening mee moet houden als u de wet wilt toepassen.

Uitleg over de wet

In onderstaande documenten kunt u meer informatie vinden over wat de Tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming inhoudt. Mocht u meer informatie wensen dan hebben wij hieronder ook de tekst van de volledige wet opgenomen, alsmede de Memorie van Toelichting die daar bij hoort.
Volledige tekst Tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming
Memorie van Toelichting Tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming
Tijdelijke wet in vogelvlucht

Met betrekking tot digitale besluitvorming is er een aantal adviezen, documenten en checklist beschikbaar. U vindt deze op de pagina Handreikingen en praktische tips.

Evaluatie tijdelijke wet

In dezelfde periode als deze wet geldt, laat de minister van BZK evalueren hoe deze in de praktijk werkt. De bedoeling daarvan is om al tijdens de looptijd te leren van de ervaringen en lessen te kunnen delen. De evaluatiecommissie bestaat uit prof.mr. Geerten Boogaard, prof.dr. Klaartje Peters, prof.dr. Bibi van den Berg en mr. Lianne van Kalken (secr). Op 20 mei verscheen de eerste tussenrapportage. De tweede tussenrapportage verscheen op 15 juli.

Handreiking Briefstemmen

Een bijzonder onderdeel van de Tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming gaat over de mogelijkheid van briefstemmen. Hieronder kunt u de handreiking van het ministerie van BZK downloaden: handreiking briefstemmen.

 

09/04/2020

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming in werking

Op donderdag 9 april is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies,…
07/04/2020

Eerste Kamer stemt in met spoedwet digitale besluitvorming

De Eerste Kamer heeft dinsdag 7 april ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor…
03/04/2020

Hoe werkt digitaal vergaderen en besluiten in de praktijk?

Naar verwachting wordt volgende week de spoedwet van kracht, waarmee ook digitale besluitvorming…
03/04/2020

Vergaderafspraken of Reglement van Orde?

Digitaal vergaderen vraagt ook een paar aanvullende afspraken voor de vergaderorde. Of je dat wilt…
01/04/2020

Waar staan gemeenten en provincies als het gaat om digitale besluitvorming?

In opdracht van de Vereniging van Griffiers heeft Necker van Naem een inventarisatie uitgevoerd…
31/03/2020

Wetsvoorstel digitale besluitvorming aangeboden aan Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Digitale besluitvorming is aangeboden aan de Tweede Kamer. Doel van dit…
26/03/2020

Antwoord van de minister van BZK op Kamervragen over digitale besluitvorming door gemeenteraden

Digitale besluitvorming door gemeenteraden is op dit moment juridisch niet mogelijk. De minister…
24/03/2020

Oproep aan minister voor mogelijkheden digitale besluitvorming

Digitale besluitvorming moet op korte termijn mogelijk worden zodat de raad blijft functioneren ten…