Serious game: 'Blik op Bestuur'

Speel het spel!
Datum 26-04-2018

De serious game ‘Blik op Bestuur’ is een hulpmiddel om met elkaar, binnen raad of Staten, tussen volksvertegenwoordiging en college, ambtelijke organisatie of zelfs inwoners in gesprek te komen over nieuwe manieren van samenwerking tussen overheid en samenleving.

Het spel kan worden gebruikt om te oefenen aan de hand van een reële of fictieve casus, om een reeds doorlopen proces met elkaar te evalueren of een toekomstig proces uit te lijnen. De provincie biedt dit spel aan alle Overijsselse raden aan.

Hiernaast is in een kort filmpje te zien wat het spel inhoudt en hoe het gespeeld wordt.

Waarom is het ontwikkeld?
Veel volksvertegenwoordigers worstelen met hun rol:
- ik ben een gekozen volksvertegenwoordiger, heb een controlerende taak,
- tegelijkertijd kom ik steeds vaker trajecten tegen waarbij we als gemeente meer willen overlaten aan inwoners.
Hoe verhoudt zich dat nu tot mijn wettelijke taken, de manier waarop ik mijn rol in (moet) vullen en de manier waarop ik het contact met mijn achterban onderhoud.

In onder andere Dinkelland, Tubbergen en Hellendoorn spelen dergelijke vragen ook. Via het spel worden gesprekken gevoerd waarbij deze raden toe willen werken naar het uitproberen van een andere rol in de praktijk.

Soms is de tijd ook nog niet rijp om met elkaar die nieuwe rol in de praktijk uit te gaan proberen. Er is dan veel meer behoefte om met elkaar in gesprek te gaan over kaderstelling (wel of niet), besluitvorming aan het eind, bewonersinitiatieven (wel of niet altijd ondersteunen), manier van communiceren en taalgebruik etc.

Samen met de UT en Saxion is er daarom een serious game ontwikkeld die dit gesprek (in een veilige setting) kan faciliteren.

Het spel is vrij te gebruiken, dus wil je dit spel spelen, neem dan contact op via: http://studioversbestuur.nl/contact/