Reeks verhalen uit de Summer School 2019: Help, ze praten terug! Over lokale politiek en sociale media

Datum 28-11-2019

“Een naïeve en blijmoedige wandeling in de wereld van sociale media kan zomaar uitmonden in een spannende tocht door een mijnenveld. Elke stap die u zet, kan leiden tot een onverwachte reactie.” Met deze angstaanjagende woorden spreekt Laurens van Voorst lokale politici op de Summer School Democratie toe. Om ze daarna in een wervelende workshop gerust te stellen en de fijne kneepjes van het permanent online campagnevoeren bij te brengen.

Laurens van Voorst heeft een missie. Lokale partijen helpen professioneler te worden door ze te laten nadenken over hun campagnes, visies en strategieën. Maar wees niet bang dat dit gortdroge kost is, Van Voorst, gemeenteraadslid in het Brabantse Meierijstad, brengt zijn adviezen met humor en flair. In de workshop ‘Help, ze praten terug! Over lokale politiek en sociale media’ gaat hij stap voor stap in op de valkuilen en kansen die nieuwe media brengen voor lokale politieke partijen.

Permanent campagne voeren

Op een groot scherm toont Van Voorst een staatje met daarop de Twitteractiviteit van politici. Na een enorme piek is er opeens een grote daling te zien. Wat is er gebeurd? “De verkiezingen zijn voorbij.” Volgens Van Voorst het domste wat je kunt doen. “Als partij moet je permanent campagne voeren, permanent zichtbaar en aanwezig zijn.”

Vind je fundament

Maar aanwezig zijn vergt wel een strategie vooraf. Hóe ben je aanwezig? Wat zeg je en wat doe je? En vooral: wat doe je niet? Volgens Van Voorst is het, met name voor lokale partijen die niet kunnen terugvallen op een landelijke moederpartij met uitgebreide beginselprogramma’s, noodzakelijk om daar als partij antwoord op te geven. “Waarom bestaat uw partij? Vind uw fundament. Bedenk waar u voor staat. Wat is de kernboodschap? Wat onderscheidt u van anderen?” Vervolgens dienen partijen een plan te maken, een permanent campagneplan. Daarin moeten doel, doelgroep, kernboodschap, slogan, middelen, budget, randvoorwaarden, planning en organisatie staan.

Wees snel, onderscheidend en persoonlijk

En dan: in gesprek gaan. “Zoek een activiteit die bij uw partij past. Social media zijn slechts een middel, net zoals folders, website, de pers, bijeenkomsten en debatten.” Facebook is volgens Van Voorst het beste middel om snel veel mensen te bereiken. “Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: heb lef, wees onderscheidend in vorm en inhoud, reageer op alle reacties en wees persoonlijk.” Het is volgens Van Voorst belangrijk om vol te houden en in gesprek te blijven, ook al gaat het in het begin niet snel met het aantal likes. “Uiteindelijk zul je beloond worden. Mijn partij heeft er ook een aantal jaar over gedaan om de grote community op te bouwen die het nu heeft, maar de lokale krant begint nu elke dag met het checken van onze pagina, om te zien of er nog wat nieuws is. Zoveel invloed hebben we inmiddels.”
 Als concrete tips noemt Van Voorst nog: nodig uit tot reageren, stel vragen, dan komen de berichten vaker op de timeline van mensen terecht. “Een onderwerp als afval scoort altijd. Verzin daar eens iets creatiefs omheen. Wees ook snel, en plaats als het even kan ondertiteling onder je filmpjes, met speciale apps als Clips is dat mogelijk. Ook kun je eenvoudig en snel afbeeldingen met teksten maken, met een app als Canva.”

Na afloop vragen we Van Voorst naar zijn beweegredenen voor het geven van de workshop.

Waarom is het belangrijk dat lokale partijen sociale media gebruiken?

“Om drie redenen. Ten eerste omdat partijen de morele plicht hebben om verantwoording af te leggen. Ten tweede om voeling te houden met de samenleving. En tot slot om fans te verzamelen die kiezers worden.”

Vanwaar uw betrokkenheid bij dit onderwerp?

“Succes hebben als partij begint bij het bestaansrecht van je partij. Zonder daarover te hebben nagedacht, heeft het geen zin. Het is schokkend om te zien hoe weinig lokale partijen hierover nadenken. Over het permanente campagne voeren door lokale partijen heb ik een handboekje geschreven: ‘Bijvoorbeeld Hart’.”

Maakt u zich zorgen over de staat van de lokale democratie?

“Nee hoor, we leven in een tijd waarin er vaak negatief wordt gedaan over de politiek, maar ik zie dat het engagement heel groot is. Toen ik jong was, ging het in het dagelijks leven niet veel over politiek. De samenleving bemoeit zich veel meer met de politiek dan vroeger.”

Is het gevaar van social media niet het ontstaan van een nieuwe verzuiling, verdere polarisatie?

“Het grootste gevaar zijn in mijn ogen de zogenoemde bubbels. Dat vind ik erger dan polarisatie. Houd je bubbel daarom zo groot mogelijk, om die reden vind ik Facebook geschikter dan Twitter.”