Raadswerk is maatwerk

Hoe staat het ervoor met jouw lokale democratie?
Auteur Laurens de Graaf en Linze SchaapAfzender Raadslid.nu en Tilburg University Datum 05-04-2016

Wil jij jouw lokale democratie eens goed onder de loep nemen? Maak dan samen met de inwoners van jouw gemeente een ‘foto van de democratie’ van jouw gemeente. Door een beschrijving te maken van de lokale democratie, kunnen raadsleden beter een ambitie uitspreken over de manier waarop zij burgers bij de democratie in hun gemeente kunnen betrekken.

Het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk – Hoe kun je als raad(slid) meer kleur geven aan de lokale democratie?’ biedt concrete handvatten om die ‘foto’ te maken en er vervolgens mee aan de slag te gaan.

Hoe staat onze lokale democratie ervoor?

Onderzoekers van de Universiteit Tilburg pleiten er in het rapport Raadswerk is Maatwerk voor om als raadsleden onderling én met inwoners in gesprek te gaan over de kwaliteit van de lokale democratie. Handige handvatten voor dit gesprek zijn de vijf aspecten van democratie: meedoen, burgerlijke vaardigheden, invloed, deliberatie en legitimiteit.

In dat gesprek zouden – volgens ‘Raadswerk is maatwerk’ – de volgende vragen centraal moeten staan:

  1. Hoe scoort onze lokale democratie op de vijf aspecten van democratie: meedoen, vaardigheden, invloed, deliberatie en legitimiteit?
  2. Welk beeld levert dat op? Laat dit gesprek door anderen, bijvoorbeeld de griffie en de lokale rekenkamer(commissie), organiseren om het uit politiek vaarwater te houden.
  3. Overweeg het uitvoeren van een democratiescan, eventueel aan de hand van een visitatie van (gelote of juist actieve) bewoners, aangevuld met raadsleden die in andere gemeenten actief zijn. Of schakel hiervoor een extern (onafhankelijk) advies- of onderzoeksbureau in.
  4. Op basis van de democratiescan kunnen raad en burgers met elkaar in gesprek over wat de wensen zijn..
  5. Roep indien nodig een tijdelijke (raads)commissie in het leven (denk ook aan burgerleden) om de lokale democratie te monitoren.

Nadat de raad, samen met de inwoners, heeft vastgesteld hoe de eigen democratie eruit ziet, komen de volgende vragen aan de orde. Wil de raad of willen de inwoners meer meedoen? Of wil de raad de invloed van de inwoners vergroten? Of gaat het om de legitimiteit van de eigen lokale democratie?

Het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’ biedt aan de hand van vijf democratische aspecten een handig overzicht van wat het beste werkt. Bekijk hiernaast wat goed kan werken voor jouw raad!

Doelgroep