Raadslid, griffier, wethouder, burgemeester, gemeentesecretaris, betrokken burger

Op 30 mei vond de themabijeenkomst ‘Lokale Digitale Democratie’ plaats. Doel van de middag was het ophalen van input voor het Actieplan…

Burgerparticipatie is een thema dat lokaal van groot belang is. Zonder de participatie van burgers in het politieke veld kan u hen als raadslid…

Veel gemeenten denken nadrukkelijk na over het verkleinen van de afstand tussen de gemeente en de gemeenschap. De provincie Zuid-Holland besloot…