Raadslid

Raadsleden kunnen zich vanaf nu online voorbereiden op het raadslidmaatschap via www.…

Naast de klassieke representatieve democratie, met een centrale rol voor de gemeenteraad, zijn er de laatste jaren alternatieve vormen van…

Ieder jaar presenteert de VNG-denktank een rapport op een actueel thema waarin de inzichten vanuit de gemeenten, de VNG en de wetenschap worden…

"Het is belangrijk dat politieke ambtsdragers, sleutelfiguren in de lokale democratie, de erkenning en toerusting krijgen die ze nodig hebben om…

Tientallen gemeenteraden namen in 2017 deel aan een workshop Raad in Beraad: interactieve workshops, verzorgd door WagenaarHoes in opdracht van…

Wil jij jouw lokale democratie eens goed onder de loep nemen? Maak dan samen met de inwoners van jouw gemeente een ‘foto van de democratie’ van…

Hoe ga je als gemeenteraad aan de slag met meervoudige democratie? En hoe kun je op een andere manier naar de rol van raad kijken? Marije van den…