Raadsleden verdienen een betere toerusting

Minister investeert in toerusting politieke ambtsdragers
Auteur Minister van BZKAfzender Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesDatum 15-03-2018

"Het is belangrijk dat politieke ambtsdragers, sleutelfiguren in de lokale democratie, de erkenning en toerusting krijgen die ze nodig hebben om hun eervolle maar ook lastige taken adequaat uit te oefenen", aldus Ollongren.
Samen met decentrale overheden, bestuurlijke koepels, beroepsverenigingen van politieke ambtsdragers, (bestuurdersverenigingen van) politieke partijen en andere relevante partners, zet minister Ollongren in op een meer duurzame toerusting en ondersteuning van politieke ambtsdragers, waarin raadsleden voorop staan.

De lokale democratie valt of staat met goede raadsleden. Op 13 maart jl. heeft de minister een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin ze pleit voor meer erkenning voor raadsleden en betere toerusting.
De minister neemt actie. Zo presenteert zij voor de zomer een actieprogramma ter versterking van de lokale democratie. Een onderdeel hiervan zijn inwerk- en opleidingsprogramma’s waarmee de nieuwe wethouders en raadsleden een vliegende start kunnen maken. Ook zet de minister in op het weerbaar maken van het lokale bestuur. Zo gaan politieke ambtsdragers beter toegerust worden om zich te weren tegen ongewenste invloeden.
Er wordt daarnaast ingezet op de verbetering van de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking. Samen met de bestuurlijke koepels en beroepsgroepen gaat de minister tevens de rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers moderniseren en harmoniseren.

Het programma gaat de verbinding tussen de kiezer en de gekozenen versterken.