Raadsleden in positie

Workshops Raad in Beraad
Auteur Alinda van BruggenAfzender WagenaarHoes en het ministerie van BZK

Het raadswerk verandert constant. Het gaat altijd over belangrijke vraagstukken voor de inwoners, maar het lijkt alsof de raad steeds minder kan sturen, alsof er steeds meer door anderen wordt bepaald. Hoe ga je hier als raadslid mee om?

In enkele tientallen gemeenten zijn raadsleden in de workshops Raad in Beraad met elkaar in gesprek gegaan over die vraag. In de dagelijkse praktijk gebeurt dat echter niet vanzelf. Het blijkt waardevol om als raad gezamenlijk daarover na te denken en de verwachtingen en beelden te delen. De workshops Raad in Beraad zijn in 2017 gestart, in het kader van het Actieplan Versterking positie raadsleden.

Door positie te kiezen in deze bewegingen, kan de raad in belangrijke mate bepalen hoe het samenspel tussen de lokale samenleving en de lokale overheid verloopt. Het gaat dus over veel meer dan alleen de eigen rol. Het gaat steeds om de positie die je als raad en als raadslid kiest in een aantal belangrijke spanningsvelden.

Lees hiernaast meer over de spanningsvelden en hoe je hier als raad en raadslid zelf mee aan de slag kunt.