Quick Scan Lokale Democratie als thermometer voor gemeenten

Datum 20-06-2019

We vragen aan Miranda Veenbergen en Peter Peeters, beiden griffier, wat zij van de QSLD vinden

Miranda Veenbergen, raadsgriffier gemeente Lochem

“Als griffier van de gemeente Lochem heb ik samen met Vincent van Stipdonk de gemeente Súdwest-Fryslân als een van de vijf pilotgemeenten begeleid bij de pilot Quick Scan Lokale Democratie (QSLD). Bij de QSLD draait het om de vraag: hoe doet jouw gemeente het op het gebied van de lokale democratie? Dat speelt in alle gemeenten. Het is een thermometer voor gemeenten om te bepalen hoe ze het doen en waar ze staan.
Inwoners, raadsleden, ambtenaren en collegeleden vullen een enquête in over wat zij vinden van het lokale samenspel. Met de antwoorden bepaalt de gemeente prioriteiten om te verbeteren. Als begeleiders helpen wij de uitslag te duiden. Samen hebben we vier prioriteiten vastgesteld, vervolgens gaat de gemeente hier zelf mee aan de slag.
Súdwest-Fryslân is grootste gemeente van Nederland qua oppervlakte. Er zijn 89 kernen! Ik vind de 12 van Lochem al veel… Organiseer het maar eens, om al die kernen te betrekken. Gelukkig had Súdwest-Fryslân hier al veel ervaring mee. 
Communicatie en het betrekken van de unusual supsects zijn net als bij andere gemeenten een issue. Hoe meer gemeenten meedoen aan de quick scan, hoe meer referentiebeelden het oplevert.
Ik vond het ontzettend leuk om een andere gemeente te kunnen helpen en om eens in hun keuken te kijken. Als griffier neem ik hiervan weer dingen mee naar mijn eigen gemeente.”

Peter Peeters, raadsgriffier gemeente Brunssum

“Vanuit de gemeente Brunssum wilden wij graag een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de quick scan als instrument. Via onder meer sociale media, huis-aan-huisbladen en onze website hebben zijn we erin geslaagd de vragenlijst breed bij onze inwoners onder de aandacht te brengen. De vragen kunnen op sommige punten eenvoudiger, dat blijkt uit het gegeven dat relatief veel burgers de vragenlijst niet volledig hebben ingevuld.
Participatie is voor Brunssum een belangrijk gegeven. De huidige coalitie en raad hebben samen met de ambtelijke organisatie een werkgroep opgericht waarbij we actief op zoek gaan hoe we binnen én buiten de organisatie kunnen verbinden. Voor veel mensen is het hebben van een mening één ding, maar om vervolgens daadwerkelijk te participeren, is een volgende stap. De quick scan biedt daar een goede aanloop toe. Met de pilotgemeenten evalueren we het verloop van de pilot. Wij hebben het traject en de begeleiding in elk geval als bijzonder prettig, coöperatief en deskundig ervaren.”