Toolkit digitale democratie

Toolkit: aan de slag!

In deze toolkit vind je nuttige handreikingen, onderzoeken en best practices om het digitale democratieproces in jouw gemeente te helpen opstarten. Van de eerste oriëntatie tot en met de afronding van de pilot en de verdere opschaling en borging.

Hieronder vind je de verschillende onderdelen die aan bod komen in het digitale democratieproces. De verschillende onderdelen samen kun je zien als een checklist, bedoeld om jouw gemeente te helpen opstarten of verder te brengen.

Wil je eerst inspiratie opdoen? In aanvulling op deze toolkit hebben we een gids: Gids Digitale Democratie in de praktijk.pdf

Oriënteren

Ben je geïnteresseerd in digitale participatie en zou je er misschien wel 'iets' mee willen doen? Laat je hier inspireren door voorbeelden en nuttige links en rapporten. En lees wat de proeftuin inhoudt en wat we voor je zou kunnen betekenen.

Opstarten

Ben je geïnteresseerd in digitale participatie en wil je er werk van maken? In de opstartfase onderzoeken gemeenten hun vraagstuk(ken) en de wijze waarop zij inwoners en bedrijven hierbij blijvend kunnen betrekken. In dit onderdeel vind je alle informatie over de eerste stappen en wat erbij komt kijken. Met hulpmiddelen, voorbeelden van andere gemeenten en tips & tricks.

Projectteam en draagvlak

Voordat de proeftuin kan starten is het belangrijk dat er een projectteam gevormd is en dat er bestuurlijk draagvlak wordt gecreëerd. Het op tijd organiseren van draagvlak en commitment bij de doelgroep is essentieel. Gemeenten zullen een goede communicatiecampagne moeten starten om te zorgen voor diversiteit en inclusie op de vraagstukken die zijn geselecteerd tijdens de Opstartfase. Ook zal de gemeente ook minder digitaal-vaardige burgers de mogelijkheid willen geven om bij te dragen. Een goede kanalenstrategie is belangrijk. In dit onderdeel vind je informatie en hulpmiddelen met betrekking tot het vormen van een projectteam en het creëren van draagvlak.

Tooling: keuze, installatie en inrichting

Aan de hand van het gekozen vraagstuk wordt een keuze gemaakt voor één van de tools. De Proeftuin helpt je met een overzicht van beschikbare tools en hoe je kan aansluiten bij de tools van andere gemeenten. Vervolgens zal de tool moeten worden geïnstalleerd en ingericht. Ook hierover vind je in dit onderdeel informatie.

Consul:

Monitoren, evalueren en leren

Tijdens een periode van testen en beproeven zullen burgers en bedrijven invloed en zeggenschap krijgen op een bepaald vraagstuk. Monitoren, evalueren en vooral het hier vervolgens ook daadwerkelijk van leren is cruciaal. In dit onderdeel vind je meer informatie over het monitoren, evalueren en leren.