Plan van Aanpak naar de Tweede Kamer

Datum 05-07-2018

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag het Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie en Bestuur aan de Tweede Kamer gestuurd. In dit plan kondigt zij een aantal acties aan waaraan zij in de komende vier jaar in nauwe samenwerking met de gemeenten en partners gaat werken.

Hiertoe wordt het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie gestart, waarin concrete projecten om de lokale democratie en bestuur te versterken worden uitgevoerd samen met de VNG, de koepels en de beroeps-, bestuurders- en belangenverenigingen. Voor dit samenwerkingsprogramma is in de komende kabinetsperiode een financiƫle impuls beschikbaar van 11 miljoen euro.