Burgerparticipatie

Bijna 100 gemeenten hebben het al: het Right to Challenge waarbij inwoners het recht hebben hun gemeente “uit te dagen”. Gemeenten bieden ruimte…

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2018 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om meer werk te maken van Right…

Thema: Samenwerken in het sociaal domein

Op 19 september gaat de eerste bijeenkomst in de Estafettereeks ‘Vernieuwing Lokaal…

Vandaag verschijnt een voorstudie over Right to Challenge dat de Universiteit Leiden in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken…

Als je aan een kleine 30 mensen de vraag stelt of ze vijf of meer mensen in de zaal kennen, en niemand steekt zijn hand op, dan weet je…

Vandaag start de campagne ‘Elke Stem Telt’ om zoveel mogelijk mensen op 21 maart naar de stembus te krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met…

In het Magazine ‘Dorps- en Wijkdemocratie’ komen alle inzichten en bevindingen van de Democratic Challenge voorbij op het gebied van…

MATZER theaterproducties zet het verlangen naar betrokkenheid en politieke vernieuwing om in een actuele voorstelling. Gespeeld in het hart van de…