Participatie

Democratie in Actie helpt gemeenten antwoorden te vinden op democratische vraagstukken van deze tijd. Raadsleden, bestuurders, ambtenaren…

Thema: Samenwerken in het sociaal domein

Op 19 september gaat de eerste bijeenkomst in de Estafettereeks ‘Vernieuwing Lokaal…

Vandaag verschijnt een voorstudie over Right to Challenge dat de Universiteit Leiden in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken…

Als je aan een kleine 30 mensen de vraag stelt of ze vijf of meer mensen in de zaal kennen, en niemand steekt zijn hand op, dan weet je…

Democratie in Actie organiseert zes ontwerpsessies over lokale democratie en bestuur. Aanmelden kan hier.

Wat gaan we doen?…

Als het om publiek geld gaat, heeft iedereen wel een mening. Bijvoorbeeld, dat ‘ons’ geld verkeerd wordt besteed. Of dat de gemeente op veel te…

Een Open Overheid is toegankelijk, bereikbaar en maakt informatie vindbaar voor alle inwoners. Ben je benieuwd hoe Open Overheid er in de praktijk…

Op welke manier kun je met digitale participatie-instrumenten, ofwel ‘E-democracy tools’, burgers beter bij beleid en politiek betrekken? En hoe…

Joop Hofman is directeur van participatiehuis de Rode Wouw en expert op het gebied van de burgerbegroting. Dit instrument geeft de inwoner meer…

In het Magazine ‘Dorps- en Wijkdemocratie’ komen alle inzichten en bevindingen van de Democratic Challenge voorbij op het gebied van…

Wat heeft 3 jaar experimenteren met de Democratic Challenge opgeleverd? Dat staat centraal in de OMOOC Vernieuwing lokale democratie. In vijf…

Het begon als een initiatief van twee griffiers om de gemeenteraden in Twente op een andere manier te laten kijken naar regionale bestuurlijke…