Overheidsparticipatie en de Omgevingswet: Gelijk speelveld

Publicatie leertraject participatie
Auteur Aan de slag met de omgevingswetAfzender Democratic ChallengeDatum 21-03-2018

Gelijk speelveld. Dat is de titel van de publicatie over het leertraject ‘Overheidsparticipatie en Omgevingswet’. In dit traject is ervaring opgedaan met het samenspel tussen initiatiefnemers en gemeenten in het licht van implementatie van de Omgevingswet. Belangrijkste conclusie: verhoudingen veranderen drastisch, maar bestaande routines zijn daar beslist nog niet op toegesneden. Goede tip is te zorgen dat initiatiefnemers een goede procesmanager hebben. Dat geeft versnelling aan het initiatief.

De Omgevingswet stimuleert bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om zelf met initiatieven te komen en de overheid om daarbij te ondersteunen. Dat dit nog niet makkelijk is, blijkt wel uit dit leertraject en uit allerlei pilots in het land. Komen tot nieuwe routines is een vorm van hard werken. Niet opgeven is het devies. In de vorm van spiegelpunten – 10 voor overheden en 10 voor initiatiefnemers – kan iedereen die dat wil, leren van een jaar experimenteren met het nieuwe samenspel.

Het leertraject vond plaats binnen het programma Democratic Challenge. Dit is een 3-jarig experimenteer- en leerprogramma gericht op vernieuwing van de lokale democratie. Zeven initiatiefnemers en gemeenten namen samen deel aan het traject. Het afgelopen jaar zijn er maatwerksessies gehouden op locatie en zijn twee grotere bijeenkomsten georganiseerd waarbij de deelnemers van en met elkaar konden leren.