Overheidsparticipatie

Concrete voorstellen van projecten die bijdragen aan de versterking en vernieuwing van de lokale democratie. Dat was het eindresultaat van twee…

Hoe betrek je als lokale overheid de burger bij de vorming en de uitvoering van beleid in het sociaal domein? En hoe sluit je als overheid aan bij…

Raadsleden kunnen zich vanaf nu online voorbereiden op het raadslidmaatschap via www.…

Gelijk speelveld. Dat is de titel van de publicatie over het leertraject ‘Overheidsparticipatie en Omgevingswet’. In dit traject is ervaring…

Met deze oproep richt een groep van zo’n dertig raadsleden, wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers uit het hele land,…

Het begon als een initiatief van twee griffiers om de gemeenteraden in Twente op een andere manier te laten kijken naar regionale bestuurlijke…

De relatie overheid-burger is niet altijd goed. Conflicten, wisselend stemgedrag, afnemend vertrouwen in de politiek, bedreigingen van ambtenaren…

Een toolbox met een tiental praktijkvoorbeelden uit tien verschillende gemeenten. Hoe verbeteren zij de relatie tussen overheid en inwoner in de…

De gemeente Utrecht experimenteerde een jaar lang met een leertraject om de samenwerking tussen ambtenaren en initiatiefnemers te verbeteren. In…

Wat is overheidsparticipatie en hoe werkt het? Helaas bestaat hier geen blauwdruk voor. De kaarten zijn in iedere gemeente weer anders geschud.…

De ambitie van het kabinet met de Nota ‘Doe-democratie’ (2013) was om ruimte en vertrouwen te bieden aan burgers die zelf maatschappelijke…