Op weg naar een meervoudige democratie

VNG rapport meervoudige democratie
Auteur VNG Commissie toekomstgericht bestuurAfzender VNGDatum 27-03-2018

Naast de klassieke representatieve democratie, met een centrale rol voor de gemeenteraad, zijn er de laatste jaren alternatieve vormen van democratie en maatschappelijke besluitvorming opgekomen. Hierin nemen inwoners van een gemeente actief deel aan de besluitvorming binnen een gemeente.

Daarmee is een meervoudige democratie die vooral kansen biedt, maar ook ongemak veroorzaakt. Wordt de gemeenteraad bijvoorbeeld niet buitenspel gezet? Hoe verhouden deze vormen zich tot elkaar en hoe kunnen ze elkaar aanvullen en versterken? Dit is onderzocht door de commissie toekomstgericht lokaal bestuur. De commissie gaat in op de vraag of de inrichting van ons bestuurlijke systeem effectief genoeg is om de huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven aan te kunnen.

De commissie toekomstgericht lokaal bestuur van de VNG presenteerde in 2016 het rapport ‘Op weg naar een meervoudige democratie’.