Ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land #2

Datum 09-07-2019

Het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land sluit aan bij het programma Democratie in Actie, een uitvoeringsprogramma van VNG, het ministerie van BZK en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en griffiers. Democratie in Actie biedt ondersteuning aan individuele gemeenten met specifieke democratische vragen en uitdagingen én aan de gemeenten en gemeentelijke spelers die samen actief met specifieke thema's aan de slag gaan.

Ontwikkeltraject

Het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land biedt ruimte aan in totaal 15 gemeenten. De looptijd van het traject is van september 2019 t/m januari 2020. Met een rijk programma van netwerkbijeenkomsten, gezamenlijke leerateliers en creatieve interventies op locatie richt het ontwikkeltraject zich niet alleen op kennisoverdracht, maar met name op het doen en ervaren. De start van het ontwikkeltraject vindt plaats met een kick-off bijeenkomst op vrijdag 11 oktober. Tijdens deze bijeenkomst verkennen de deelnemers hun individuele leeropgaven en stellen zij hun leeragenda op. Op basis van deze leeragenda zal het ontwikkeltraject definitief vorm krijgen, waarbij niet alleen het leerproces van gemeenten en lokale partners binnen de lokale context gefaciliteerd wordt, maar ook de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring tussen alle gemeenten en stadmakers.

Stadmakers en ontwerpers zijn als geen ander in staat met concrete interventies in de praktijk de energie en kracht van de lokale gemeenschap te mobiliseren. Laat je inspireren en meld je uiterlijk 9 september aan om samen met betrokken bewoners, ondernemers en maatschappelijke of culturele organisaties uit jouw eigen gemeente te werken aan de toekomst van stad, dorp of land.

Geïnteresseerd om als ontwerper mee te doen aan het traject? Dat kan! Houd de website in de gaten voor meer informatie over het ontwikkeltraject Anders werken aan dorp, stad en land en schrijf je hier in voor de speciale nieuwsbrief over urbanisatie, die het fonds enkele keren per jaar verstuurt.

Benieuwd naar de ervaringen van de gemeente Bergen op Zoom en Rotterdam met Anders werken aan stad, dorp en land? Lees de artikelen Samen werken aan de leefomgeving en Bouwen aan een duurzame samenwerking.

Lees hier meer over het traject.