Onderzoek naar effectiviteit opkomstcampagne

Gemeentelijke opkomstcampagne
Auteur Universiteit van TilburgAfzender Ministerie van BZK

De stembus voorbij: zo heet het onderzoek naar het effect van een gemeentelijke campagne op de lokale opkomst bij de herindelingverkiezing in Meierijstad.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deed de Universiteit Tilburg onderzoek naar het effect van een gemeentelijke verkiezingscampagne op de hoogte van de opkomst. Naast het meten van het effect van de gemeentelijke campagne (en onderdelen daarvan), besteedt het onderzoek ook extra aandacht aan de jonge first time voters.

Voortvloeiend uit het onderzoek is een handreiking opgesteld om zelf onderzoek te doen naar het effect van opkomstcampagnes. Gemeenten kunnen met deze handreiking op een laagdrempelige manier zelf onderzoek doen naar het effect van hun gemeentelijke campagne. Om het nog makkelijker te maken, biedt de handreiking ook een voorbeeldenquĂȘte voor inwoners.

Ben je benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek? Lees dan De stembus voorbij.

Meteen aan de slag? Bekijk nu de handreiking en doe zelf onderzoek naar jouw verkiezingscampagne.