Onderzoek naar de Nederlandse identiteit

Afzender SCPDatum 27-06-2019

Een groot deel van de Nederlanders geeft aan dat er zoiets als een Nederlandse identiteit bestaat. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft Nederlanders zélf gevraagd wat zij hieronder verstaan. Denkend aan Nederland beschrijft vanuit het perspectief van de Nederlandse burger deze identiteit.

Maar, hoe ziet die identiteit eruit? Wat is typerend voor Nederland en zijn inwoners? Met welke aspecten voelen Nederlanders zich verbonden en met welke niet? En zijn we het daarover met elkaar eens of zijn er vooral verschillen tussen bevolkingsgroepen? Dat zijn vragen waarop het Sociaal en Cultureel Planbureau een antwoord heeft gezocht. Met dat doel is een grootschalig en uitgebreid onderzoek onder de Nederlandse bevolking uitgevoerd, waarin de visie van een representatieve groep Nederlanders in kaart is gebracht. Het doel daarvan is niet om voor eens en voor altijd uit te maken wat ‘de’ Nederlandse identiteit is, maar om in beeld te brengen hoe Nederlanders uit alle lagen van de bevolking daartegen aankijken (Prof. dr. Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau).

Lees het volledige persbericht