Veiligheid woning

Bestuurders kunnen rondom hun privéwoning te maken krijgen met geweld of intimidatie. Om dit te voorkomen kunnen politieke ambtsdragers een woningscan en veiligheidsgesprek aanvragen. Hierbij wordt gekeken naar de veiligheid in en om de eigen woning. Daarnaast kunt u een zelfscan doen, waar u persoonlijk advies en tips ontvangt om uw veiligheid te vergroten.