Preventie en trainingen

Om uzelf goed voor te bereiden op eventuele dreiging van agressie, geweld en ondermijning kunt u bijvoorbeeld een training volgen, de Toolkit Veilig Bestuur aanvragen of het Agressieprotocol benutten. Trainingen helpen u om uw weerbaarheid te vergroten door handvatten te geven voor bedreigende situaties. Ook krijgt u inzicht in preventieve factoren. De Toolkit geeft u een verzameling van instrumenten om uw veiligheid te waarborgen. Tot slot kunt u in het Agressieprotocol zien welke afspraken u binnen de organisatie kunt maken om voorbereid te zijn op verbaal en fysiek geweld.