Bedreiging en intimidatie

Het is van belang dat politieke ambtsdragers zich kunnen weren wanneer ze zich bedreigd of geïntimideerd voelen. Bedreiging en intimidatie schaden niet alleen de rechtsstaat, maar ook het gevoel van veiligheid voor bestuurders. Om hen weerbaarder te maken, biedt het Netwerk Weerbaar Bestuur verschillende diensten. Zo kunt u de Toolkit Veilig Bestuur, vertrouwenspersonen en het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur raadplegen.

Onderwerpen Bedreiging en intimidatie