Veiligheid

Afbeelding thema
Politieke ambtsdragers kunnen te maken krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld. En dat terwijl het voor bestuurders van groot belang dat ze hun ambt veilig kunnen uitoefenen. Ervaart u op dit moment die veiligheid niet? Of wilt u weten hoe u uw eigen veiligheid of die van uw organisatie kunt vergroten? Het Netwerk Weerbaar Bestuur ondersteunt u door diverse handreikingen, protocollen, scans en persoonlijke ondersteuning aan te bieden. Ook is het mogelijk om bij verschillende partners trainingen te volgen.