Screening

Het waarborgen van integriteit begint bij de indienstneming van politieke ambtsdragers. Het screenen van kandidaat-bestuurders kan voorkomen dat zich later problemen voordoen. Bovendien vergroot screening het bewustzijn van kandidaten over integriteitsrisico’s. U kunt de Basisscan en Handreiking integriteitstoetsing kandidaat-bestuurders hiervoor gebruiken. Daarnaast hebben de bestuurdersverenigingen van politieke partijen een belangrijke rol in het waarborgen van integriteit tijdens de kandidaatstellingsprocedure.