Preventie en trainingen

Om integriteit te waarborgen, is het van belang om preventief te handelen. Een goede voorbereiding en een duidelijk beleid kunnen de politieke ambtsdrager helpen om zich weerbaar op te stellen. Concrete regels, procedures en gedragscodes zijn belangrijke instrumenten en hulpmiddelen om een open, transparante en integere organisatiecultuur te realiseren.