Integriteit

Afbeelding thema
Integriteit heeft te maken met de kwaliteit en geloofwaardigheid van het openbaar bestuur. De integriteit van politieke ambtsdragers krijgt vanwege maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer gewicht. Bovendien is de belangstelling voor integriteitsvraagstukken toegenomen. U kunt als bestuurder of volksvertegenwoordigers vragen hebben rondom andermans en uw eigen integriteit. Netwerk Weerbaar Bestuur helpt u verder met preventie en trainingen, screening en advies bij onderzoeken.