Toolkit Veilig Bestuur

Toolkit Veilig Bestuur

De Toolkit Veilig Bestuur is speciaal ontworpen voor politieke ambtsdragers. De Toolkit bevat diverse instrumenten die politieke ambtsdragers helpen bij de aanpak van agressie en geweld tegen bestuurders en volksvertegenwoordigers. Zo zijn handreikingen, protocollen, een meldapp, links en meer inbegrepen. De Toolkit bevat daarnaast een presentatie die u kunt gebruiken om intimidatie en geweld tegen politieke ambtsdragers bespreekbaar te maken.

De volgende producten zijn in de Toolkit inbegrepen:

Leidraad Veilig Bestuur

De Leidraad biedt u dankzij de integrale aanpak van het Nederlands Genootschap Burgemeesters en het Ministerie van BZK een hulpmiddel om intimidatie, agressie en geweld aan te pakken. Onderdeel van de Leidraad is een helder Stappenplan, waarmee u per rol ziet wat u kunt doen voor, tijdens en na een incident. Download de Leidraad Veilig Bestuur hier (pdf).

Eenduidige Landelijke Afspraken

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid hebben in 2007 toegezegd eenduidige landelijke afspraken voor politie en Openbaar Ministerie te realiseren. Deze afspraken zijn inmiddels geformuleerd en gebaseerd op twee onderzoeken en lokale afspraken tussen politie en Openbaar Ministerie over de aanpak van geweld tegen politieambtenaren. Het doel is een eenduidige, effectieve en snelle afhandeling van agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak door politie en Openbaar Ministerie. Diverse uitgangspunten zijn hierbij vertaald naar opsporings- en vervolgingsafspraken. Meer informatie vindt u hier.

Agressieprotocol

Politieke ambtsdragers kunnen gerelateerd aan de uitvoering van hun publieke taak worden geconfronteerd met normoverschrijdend gedrag van verschillende kanten. Ongewenst gedrag, zoals belediging, stalken, vernieling of bedreiging, kan de besluitvorming negatief beïnvloeden. Dit raakt aan de integriteit van het lokale bestuur en is ondermijnend voor de democratie. In relatie tot het voorkomen van en reageren op normoverschrijdend gedrag werken politieke ambtsdragers en ambtenaren daarom vanuit gezamenlijke uitgangspunten. De organisatienorm luidt als volgt: Emotie van burgers mag, agressie wordt niet geaccepteerd. Hierop wordt namens de organisatie altijd een passende reactie gegeven.

Daarom stellen veel overheidsorganisaties hun eigen Agressieprotocol vast. In het Agressieprotocol worden normen en bijpassende maatregelen gesteld. De maatregelen die u in onderstaand voorbeeld vindt, kunt u als uitgangspunt nemen voor uw eigen Agressieprotocol en aanpassen aan uw organisatie. Een voorbeeld van het Agressieprotocol van de gemeente Alkmaar vindt u hier.