Preventieve beveiligingsmaatregelen bestuurders

veiligheid

Vanuit de ministeries van BZK en JenV worden in samenwerking met de koepels en beroeps- en belangenverenigingen van burgemeesters en wethouders preventieve maatregelen vastgesteld voor de beveiliging van de woning van decentrale bestuurders.

Deze set aan basismaatregelen wordt de minimale geadviseerde standaard waar alle burgemeesters, wethouders, CdK’s en gedeputeerden, dijkgraven en leden van het dagelijks bestuur van de waterschappen aanspraak op kunnen maken. De basismaatregelen vallen onder de werkgeversverantwoordelijkheid van de betreffende organisatie.

Om aanspraak te kunnen maken op de basismaatregelen, dienen de bestuurders er eerst zorg voor te dragen dat de woning aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) voldoet. Dit komt ook aan bod in de Woningscan. Het is vervolgens aan de bestuurder zelf of er gebruik van gemaakt wordt en hoe de precieze invulling van de set aan basismaatregelen eruit ziet.

De precieze omschrijving van de maatregelen komen terecht in een rechtspositioneel besluit. Zodra dit gereed is, is dit besluit te vinden op www.politiekeambtsdragers.nl.

Meer informatie over het proces om gebruik te kunnen maken van de basismaatregelen verschijnt binnenkort op deze site.