Kwetsbare werkprocessen in organisaties

Kwetsbare werkprocessen in organisaties

De Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht (Verwey-Jonker Instituut, de VU en Bureau Broekhuizen) voerde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties begin 2018 een onderzoek uit naar het vóórkomen en tegengaan van ondermijning in gemeenten. Bij één gemeente leverde dit een instrument op dat ook in andere gemeenten gebruikt kan worden: een methodiek om zicht te krijgen in de aard, omvang en aanpak van intimidatie en bedreiging van lokaal bestuur, lokale ambtenaren en professionals. 

Handelingsperspectief

Naast inzicht is het zaak om te weten hoe de kwetsbare processen vervolgens kunnen worden versterkt. Daarom nemen momenteel 5 gemeenten deel aan het vervolgonderzoek daar hier op ingaat. De aanbevelingen hieruit hebben als doel om de gemeenten meer weerbaar te maken tegen direct op hen gerichte ondermijnende acties. De overkoepelende analyse hieruit zal breed worden verspreid. 

Ook start er begin 2019 een Leerkring over Kwetsbare werkprocessen in organisatie waar actieve gemeenten van elkaar kunnen leren. 

Wilt u meer weten over dit onderzoek of heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Jolijn Broekhuizen via info@bureaubroekhuizen.nl of 0624177679.