App Ondermijning

App Ondermijning

Met vragen zoals: "Welk land is de grootste producent van synthetische drugs?", ‘"Wat kost ondermijning de samenleving per jaar?" en "Waar meld je anoniem vermoedens van criminaliteit?" wordt met de app Ondermijning de kennis van de gebruiker getest. Deze app is ontwikkeld om het thema ondermijning landelijk breder bekend te maken. Het doel van de app is bewustwording creëren en kennis vergroten over dit thema zodat steeds meer mensen de onderwereld in de bovenwereld kunnen herkennen. Naast het spel met vragen en antwoorden over ondermijning, beschikt de app ook over een kennisbank. In deze kennisbank zijn verschillende relevante artikelen, websites en boeken opgenomen. De app Ondermijning is samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het RIEC-LIEC ontwikkeld.