Stichting NL Confidential (NLC)

Stichting NL Confidential stelt zich ten doel om mensen in Nederland te ondersteunen en te faciliteren bij het delen van informatie om zo de veiligheid in Nederland te vergroten. NL Confidential biedt hiervoor Meld Misdaad Anoniem, Sektesignaal, MiND en de Vertrouwenslijn. 

Stichting NL Confidential verlaag de drempel om vertrouwelijke informatie te delen, activeert mensen om te melden, biedt een handelingsperspectief bij dilemma’s, adviseert over vertrouwenskwesties en meldingsbereidheid en borgt, waar nodig, anonimiteit. De stichting is een onafhankelijk intermediair tussen burgers en partijen en vormt dé organisatie voor vertrouwelijke en zo nodig anonieme informatie. Stichting NL Confidential biedt zowel telefonisch als online een aantal tip- en adviespunten. Vertrouwenslijn 

Stichting NL Confidential biedt politieke ambtsdragers hulp door middel van de Vertrouwenslijn. De Vertrouwenslijn is er voor iedereen die onder druk staat door, of worstelt met crimineel gedrag van anderen. Via de Vertrouwenslijn krijgen politieke ambtsdragers die geconfronteerd worden met agressie en/of intimidatie advies. Naast advies biedt de Vertrouwenslijn ook een luisterend oor, ondersteuning en een handelingsperspectief. Verder kunnen er meldingen worden gedaan m.b.t. mogelijke integriteitsschendingen binnen de overheid. Deze meldingen worden vervolgens doorgeleid naar de Rijksrecherche.