Welkom op de website over Weerbaar Bestuur. U vindt hier meer informatie over de deelnemende gemeenten Weerbaar Bestuur zoals de digitale kaart, de brochure en de infographic.

Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant zich gezamenlijk in voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunnen oefenen.

Integriteit

Heeft u in uw ambt te maken met vermoedens van belangenverstrengeling of werkt u met gevoelige informatie?

Veiligheid

Veilig uw ambt kunnen uitoefenen is een belangrijke voorwaarde. Wat als u hierin wordt belemmerd door bijvoorbeeld intimidatie?